• Menü
  • Nachrichten
  • Veranstaltungen
  • Nachrichten & Veranstaltungen
  • Seite

Öcher-Platt-Abend

Stiftung Lebendige Gemeinde St. Martinus

Lejjv entressierde Lü va Ooet-Richterich

Et wür jo schönn, wenn vür os op der 12. November öm 19.30 Uhr ejjen Kerch ens e jot Stönndche met Öcher Platt Freud maache könne. Me jönnt sich doch söns nüüs. Ühr söd hazzlich ejjelade, ens lustere ze komme, wat et Öcher Platt doch för en besongesch schönn Sproech es. Der Stiftongs-Vörstand hau die jou Idee, än et Gertrud Och än ich hant tereck „Joe” jesaat.

Vür sönd jespannt, wat Üch da mieh jefalle deät, de Rümmselcher of de Öcher Leddchere. En kleng Beluehnong brenge vür Üch sue of sue met. Ömdatt nu net zevööl komme, meldet Ühr Üch et beiste jetz at en et Pfarrbüro aa.

Met lejjv Jröss Herbert K. Oprei

p.s. Der Antree es ömmesöns, ävvel övver en kleng Spend för de Kenger en Ruanda dönge vür os hiel freue!

Der Vorstand der Stiftung „Lebendige Gemeinde St. Martinus” bittet um Anmeldung bis zum 10. November im Pfarrbüro St. Martinus, Horbacher Str. 52. Die Veranstaltung findet in der Pfarrkirche St. Martinus Richterich statt.

Der Vorstand der Stiftung „Lebendige Gemeinde St. Martinus”